• تهران ، ونک ، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه فلاحی، شماره 15
  • 02188064755-8
  • info@aftco.ir

پروژه های راه در حال انجام

باقیمانده عملیات اجرایی کنارگذر غربی تبریز و آنتن اتصالی
تهیه مصالح و اجرای سقفهای عرشه فولادی، دیوار حائل، سفت کاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، نما و محوطه سازی مجتمع اداری هلال طالقانی

درصد پیشرفت : 52 درصد
پروژه: بهسازی محور خاش ـ ایرانشهر

محل اجرا: خاش ـ ایرانشهر

تاریخ : ۳۱/۱/۱۳۸۸

کارفرما: شرکت سهامی بیمه سینا( سرپرستی استان سیستان و بلوچستان)

مشاور: راهبرد طرح نوین

محدوده کار:

موضوع قرارداد: درزگیری و لکه گیری روکش آسفالت خاش-ایرانشهر ( بهسازی محورخاش-ایرانشهر(قطعه دوم)) واقع در شهرستان خاش

اجرای عملیات خاکی و تعریض مسیر موجود مطابق مقاطع عرضی تیپ و سایر مقاطع عرضی منضم به قرارداد

اجرای عملیات تعریض ابنیه فنی شامل آبروها، پلهای کوچک و بزرگ، دیوارها و کارهای حفاظتی بر طبق نقشه های مربوطه و دستورات دستگاه نظارت

عملیات روسازی مسیر و نصب علائم راهنما و خط کشی های لازم طبق نقشه ها و مدارک منضم به قرارداد

احداث محور چهار خطه بروجن – لردگان (قطعه دوم)

محل اجرا: بروجن

تاریخ : 29/1/89

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان چهارمحال و بختیاری

مشاور: سهند ترانشه

محدوده کار:

احداث محور چهارخطه بروجن_ لردگان ( قطعه دوم) به طول 34 کیلومتر شامل انجام کلیه عملیات خاکی، احداث ابنیه، روسازی، آسفالت ، خط کشی، نصب علائم و ..

بهسازی (آسفالت) راه دسترسی کارخانه سیمان خاش

محل اجرا: زاهدان – سیستان و بلوچستان

کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان

مشاور: راهبرد طرح نوین

محدوده کار:

عملیات بهسازی( آسفالت) و تحویل راه دسترسی به کارخانه سیمان خاش

پروژه های راه انجام شده

عملیات آسفالت و جدول گذاری در شهرک عباس آباد

محل اجرا: خاش ـ ایرانشهر

تاریخ : ۳۱/۱/۱۳۸۸

کارفرما: شرکت سهامی بیمه سینا( سرپرستی استان سیستان و بلوچستان)

مشاور: راهبرد طرح نوین

محدوده کار:

موضوع قرارداد: درزگیری و لکه گیری روکش آسفالت خاش-ایرانشهر ( بهسازی محورخاش-ایرانشهر(قطعه دوم)) واقع در شهرستان خاش

اجرای عملیات خاکی و تعریض مسیر موجود مطابق مقاطع عرضی تیپ و سایر مقاطع عرضی منضم به قرارداد

اجرای عملیات تعریض ابنیه فنی شامل آبروها، پلهای کوچک و بزرگ، دیوارها و کارهای حفاظتی بر طبق نقشه های مربوطه و دستورات دستگاه نظارت

عملیات روسازی مسیر و نصب علائم راهنما و خط کشی های لازم طبق نقشه ها و مدارک منضم به قرارداد

اجرای کارهای راه، باند فرودگاه و زیرسازی رراه آهن

دستگاه اجرایی: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

نوع قرارداد: براساس فهرست بها راه-باندوفرودگاه سال ۱۳۹۴

مدت قرارداد: ۲۴ ماه

بهسازی راه بروجرد

محل اجرا: آسفالت در حوزه شهرستان بروجرد

تاریخ : 3/7/85

کارفرما: اداره کل راه و ترابری استان لرستان

محدوده کار:

آسفالت در حوزه شهرستان بروجرد