• تهران ، ونک ، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه فلاحی، شماره 15
  • 02188064755-8
  • info@aftco.ir

پروژه های در حال انجام

طرح و توسعه میدان نفتی رامین
محل پروژه: اهواز، میدان نفتی رامین
کارفرما: شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا
موضوع پیمان: طرح توسعه میدان نفتی رامین 

تاریخ پیمان: 1399/04/15

وضعیت پیمان: در حال اجرا
احداث فاز 1 پتروشیمی همت(طرح سبز اوره)
محل پروژه: استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کارفرما: شرکت پتروشیمی همت
موضوع پیمان : اجرای فاز 1 پروژه شامل

احداث دیوار حائل و فنس کشی  

تاریخ پیمان: 1398/07/15

وضعیت پیمان: در حال اجرا

پروژه های انجام شده

پروژه: احداث فاز 3 مجتمع پتروشیمی پردیس
محل احداث: استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کارفرما: شرکت پتروشیمی پردیس
موضوع پیمان: آماده سازی سایت و اجرای دیوارهای حائل بتنی واحد اوره و آمونیاک

اجرای ساختمان های غیر صنعتی

نصب تجهیزات صنعتی

نصب و اجرای لوله های رو زمینی و زیر زمینی

تاریخ پیمان: 1390/11/15

وضعیت پیمان: تحویل قطعی
پروژه: عملیات احداث ساختمان های مجتمع پتروشیمی زاگرس
محل احداث: استان بوشهر - عسلویه - منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
کارفرما: شرکت پتروشیمی زاگرس
موضوع پیمان: اجرای ساختمان های غیر صنعتی
نصب تجهیزلات جانبی پروژه
نصب و اجرای لوله های زیر زمینی
تاریخ پیمان: 1394/08/11
وضعیت پیمان: تحویل قطعی