• تهران ، ونک ، ملاصدرا، شیراز جنوبی، کوچه فلاحی، شماره 15
  • 02188064755-8
  • info@aftco.ir

پروژه های راه در حال انجام

آب
آب

پروژه های راه انجام شده

پروژه: احداث کمپ دوره ساخت و زمان بهره برداری (طرح سد و نیروگاه رودبار لرستان)

محل اجرا: خاش ـ ایرانشهر

تاریخ : ۳۱/۱/۱۳۸۸

کارفرما: شرکت سهامی بیمه سینا( سرپرستی استان سیستان و بلوچستان)

مشاور: راهبرد طرح نوین

محدوده کار:

موضوع قرارداد: درزگیری و لکه گیری روکش آسفالت خاش-ایرانشهر ( بهسازی محورخاش-ایرانشهر(قطعه دوم)) واقع در شهرستان خاش

اجرای عملیات خاکی و تعریض مسیر موجود مطابق مقاطع عرضی تیپ و سایر مقاطع عرضی منضم به قرارداد

اجرای عملیات تعریض ابنیه فنی شامل آبروها، پلهای کوچک و بزرگ، دیوارها و کارهای حفاظتی بر طبق نقشه های مربوطه و دستورات دستگاه نظارت

عملیات روسازی مسیر و نصب علائم راهنما و خط کشی های لازم طبق نقشه ها و مدارک منضم به قرارداد

پروژه: ایستگاه پمپاژ

دستگاه اجرایی: شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور

نوع قرارداد: براساس فهرست بها راه-باندوفرودگاه سال ۱۳۹۴

مدت قرارداد: ۲۴ ماه

پروژه: شبکه آبیاری و زهکشی اراضی

محل اجرا: چهارمحال و بختیاری

تاریخ : ۵/۴/۱۳۷۹

کارفرما: شرکت تعاونی تولید عمان سامانی

مشاور: مهندس مجید سلطانی

مدت قرارداد: ۴ ماه

محدوده کار:

شبکه آبیاری و زهکشی اراضی شرکت تعاونی تولید عمان سامانی

پروژه: آبیاری قطره ای دشت کوثر

محل اجرا: چهارمحال و بختیاری

تاریخ :۷/۳/۱۳۷۹

کارفرما: تعاونی تولید فدک

مشاور: دفتر فنی

مدت قرارداد: ۹ ماه

محدوده کار:

انجام عملیات اجرایی طرح آبیاری قطره ای

راه اندازی سیستم آبیاری

شبکه آبیاری و زهکشی اراضی و ساخت ایستگاه پمپاژ